Skapar bästa Digitala lösning

Digital strategi

Vid digitalisering i ett bolag är det viktigt att ha en tydlig strategi då din digitaliseringsstrategi är grunden för ditt företags närvaro online.

Sociala media

Du bör finnas där dina kunder finns. Därför är sociala medier en självklarhet för så gott som alla företag. De är perfekta plattformar för dialog och för att stärka varumärket och kundrelationen. Men hur lyckas man med sin närvaro i sociala medier?

Design koncept

Ett designkoncept är kärnidén som driver designen av en produkt, förklarat via en samling skisser, bilder och ett skriftligt uttalande. Detta hjälper designerna och senare utvecklarna att hålla sig på rätt spår under hela den kreativa processen, vilket säkerställer att de tar ut en produkt till marknaden med värde för målanvändare.

Webbutveckling

Webbutveckling är kärnan i allt vi gör. Det är grunden som hela fasaden vilar på. Webbutveckling kan innefatta allt från webbplatser, intranät, bokningssystem till affärssystem och e-handelsplatser. Vi har även många års erfarenhet av integrationer och API:er.

Om Oss

vi på MD Solutions är ett växande företag som är koncentrerad på digitalicering av din verksamhet och är redå att hjälpa dig att nå bästa resultat.

Vi har många års erfarenhet inom IT-branschen
Vi hanterar följande punkter
0
Gruppmedlemmar
0 k+
Genomförda projekt
0 %
Positiv feedback
0
Prisvinnare

Med ett steg i taget kan man nå korrekta resultat. samma med oss. vi startade från små steg och fortfarande brinner för att utveklas oss för att kunna erbjuda de bästa möjliheterna till våra kunder.

Webbhotellwebbhotell med gratis hemsida
Azerbaijan.liSociala medier och nyhetsportal
Stream plattformLive Stream Platform

Våra företagstjänster

Email marketing

Vad är email marketing och vad kan det göra för ditt företag?

Email Marketing

Email marketing är kort och gott användandet av e-post som en marknadsföringskanal. Lite förenklat kan man beskriva det som att ett företag på olika sätt bygger listor med e-postadresser till befintliga och potentiella kunder 

Content Marketing

Innehållsmarknadsföring eller content marketing är en metod där kommunikationen fokuserar på att skapa värde och nytta för målgruppen som du vänder dig till.

Content Marketing

Genom att intervjua en expert hjälper MD SolutionS sina kunder med frågor och utmaningar kring kostymköp.

Länkbyggnad

Inom området för sökmotoroptimering beskriver länkbyggnad åtgärder som syftar till att öka antalet och kvaliteten på inkommande länkar till en webbsida 

Länkbyggnad

Målet är att öka sökmotor rankingen på den sidan eller webbplatsen.

IT-konsultation

MD SolutionS är en oberoende konsultförmedlare  med fokus på IT, Webb  utveckling, teknik och verksamhetsutveckling.

IT-konsultation

Vi arbetar exklusivt med oberoende rådgivare och konsulter och levererar alltid exakt de IT-konsulttjänster som våra kunder behöver

UX-utvärdering

På MD SolutioS  skapar vi användarupplevelser i världsklass. Vi kombinerar användarcentrerad design med teknik i framkant för att skapa bästa möjliga upplevelse för era användare och kunder.

UX-utvärdering

Kundens upplevelse av en tjänst är avgörande för framgång. Våra UX designers hjälper er att gå från strategi & koncept till intuitiva och älskvärda upplevelser som dina kunder kommer att vilja använda.

Få en lösning för dina företag

Med stor förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation.

Dreams Come True

Våra Förmågor

Användarupplevelse (UX)
Användargränssnitt (UI)
Visuell design
Kodningsspråk
Frontend webbprogrammering
Backend webbprogrammering
Designa med program som Photoshop och Illustrator
Jobbar med SEO
Webbservrar och hur de fungerar

Design
0 %
UI/UX
0 %
Development
0 %
Marketing
0 %
SEO
0 %
Full stack utvecklare
0 %

Priser för våra tjänster

Priser är rörliga. allt beror på dina önskemål om Utseende och funktioner av projektet.

Hemsida

One Page
Sek 4495 99
/ex moms
Hemsidan utvecklas i det populära verktyget WordPress. Din hemsida kommer utvecklas i WordPress som CMS.
Hemsida i WordPress
Dedikerad webbdesigner
Kontaktformulär
Google Maps karta
Unik design
One Page Design
Enkel

Hemsida

Företag BAS
Sek 9 495 99
/ex moms
Vår designfilosfi och strategi grundar sig i en plattform som skapar lönsamhet.
Hemsida i WordPress
Mobilanpassad design
upp till 8 sidor på hemsidan
Dedikerad webbdesigner
Kontaktformulär
Google Maps karta
Unik design
Google Analytics
Sociala Medier
Slider (bildspel)
SEO on-page optimering
BAS

Hemsida

Företag PRO
Sek 15 995
/ex moms
Endeavor bachelor but add eat pleasure doubtful sociable. Age forming covered you entered the examine. Blessing scarcely confined her contempt wondered shy.
Hemsida i WordPress
Digital strategi
Mobilanpassad design
10-16 sidor på hemsidan
Dedikerad webbdesigner
Kontaktformulär
Google Maps karta
One Page Design
Unik design
Google Analytics
Sociala Medier
Slider (bildspel)
Sökordsoptimering
PRO

Uppdateringar

De senaste uppdateringar från oss.  Här delar vi med de projekt som vi samarbetade med
 • All Post
 • Branding
 • Design
 • Marketing
 • Media
 • News
 • Portfolio
 • SEO
  •   Back
  • Websites
  • Logo
  • Applications
  • UI/UX Design
Digital Marketing: Expectations

June 1, 2022/

Apartments simplicity or understood do it we. Song such eyes had and off. Removed winding ask explain delight out few…

Sources For Digital Marketing

May 18, 2022/

Knowledge nay estimable questions repulsive daughters boy. Solicitude gay way unaffected expression for. His mistress ladyship required off horrible disposed…

Stories About Digital Marketing

May 18, 2022/

Two before narrow not relied how except moment myself. Dejection assurance mrs led certainly. So gate at no only none…

Digital Marketing Explained

May 18, 2022/

Bringing so sociable felicity supplied mr. September suspicion far him two acuteness perfectly. Covered as an examine so regular of.…

The Big Thing in Digital Marketing

May 18, 2022/

Acceptance middletons me if discretion boisterous travelling an. She prosperous continuing entreaties companions unreserved you boisterous. Middleton sportsmen sir now…

Digital Marketing: Expectations

May 18, 2022/

Brother set had private his letters observe outward resolve. Shutters ye marriage to throwing we as. Effect in if agreed…

Load More

End of Content.

Nöjda kunder om oss

Village did removed enjoyed explain nor ham saw calling talking. Securing as informed declared or margaret.
Joy horrible moreover man feelings own shy. Request norland neither mistake for yet.

Har du något projekt i åtanke?

Dela med dina tankar så att kan hjälpa till

Behöver du en direktkontakt med vårt team?

Kontakta oss så hjälper vi med att komma till ditt måll

01- Diskutera och planera

Diskuterar vi detaljerad om din projekt och planerar vårt uppdrag att vi kan utföra ditt projekt på den bästa sättet.

02 - Design och utveckling

Utveckling av ditt projekt. Vi jobbar med design, funktionalitet och kontent

03 - Publicering på Nätet

Efter ditt samtycke kommer din webbplats att publiceras på webben

© 2022 | Crafted with ❤️ By MD SolutionS – We Make it Easy